Let op, wij hebben gewijzigde openingstijden tijdens de feestdagen. Klik hier om onze openingstijden te bekijken.
TYRECOMPANY.BE
Producten (€ 0.00)
Mijn account
Laagste prijs garantie
Gratis levering
14 dagen retourrecht
24/7 dienst na verkoop

Garantie

De wettelijke garantie is van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Alles 14 dagen op zicht

U heeft 14 dagen na de dag van ontvangst van uw bestelling de tijd om te beoordelen. Is dit niet het geval dan moet u TyreCompany binnen het termijn van 14 dagen per postschrijven (datum poststempel is maatgevend) hiervan in kennis stellen. Na afloop van de 14 dagen zichttermijn komt de koop definitief tot stand. De artikelen worden dan niet meer teruggenomen. De zichttermijn eindigt ook wanneer u een band en/of wiel in gebruik neemt. U neemt een band en of wiel in gebruik door te beginnen (of laten beginnen) met het monteren van de band op een wiel of vise versa. Wanneer u de band in gebruik heeft genomen voordat de zichttermijn van 14 dagen is verlopen, dan bent u eveneens definitief eigenaar van de in gebruik genomen artikelen en worden de betreffende artikelen niet meer teruggenomen.

Terug sturen kan naar:

TyreCompany.nl B.V.
De Nieuwe erven 3
5431 NV CUIJK

Graag stuurt u de banden en / of velgen, dan wel de accessoires ongebruikt en met een begeleidend schrijven retour. Vergeet u niet bij dit schrijven uw bestelnummer te vermelden.

Retourneren van bestelde artikelen

Heeft u TyreCompany binnen de zichttermijn van 14 dagen na aflevering in schriftelijk in kennis gesteld van de wens de artikelen te willen retourneren, dan neemt TyreCompany contact met u op. Uitsluitend artikelen in nieuwe staat (als geleverd) kunnen worden geretourneerd.

Verder is het retourneren van banden en velgen die op elkaar gebalanceerd en gemonteerd niet mogelijk. Deze manier van levering valt onder maatwerk. De banden en velgen zijn immers speciaal voor u op elkaar geplaatst en verliezen hiermee hun nieuwstaat.

Kosten voor retourneren

De banden, wielen en/of overige artikelen zullen, na afspraak met u, door TyreCompany opgehaald en teruggenomen worden. De kosten voor het retourhalen van de goederen zijn voor uw eigen rekening. Het reeds door u betaalde bedrag minus de kosten voor de retourzending zal binnen 7 werkdagen nadat de betreffende artikelen werden ingenomen terug op uw bankrekening worden gestort.

Indien u echter het afhalen verhindert (door bijvoorbeeld een afspraak niet na te komen met betrekking tot tijd en plaats van afhalen) of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor het afhalen, dan zult u in dat geval alle bijkomende kosten aan TyreCompany verschuldigd zijn. Deze kosten zullen aan u in rekening worden gebracht en het door u verschuldigde bedrag zal met de eerder door u gedane betaling worden verrekend.

Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten respectievelijk verkoop op afstand. Toch merken wij bij TyreCompany dat er nogal wat verwarring is over de rechten die je als consument hebt. Een aantal consumenten staan erop dat zij na intensief gebruik van een banden of velgen (of zelfs in gebruikname) nog steeds recht hebben op hun herroepingsrecht. Helaas werkt het niet zo. Hier de uitleg

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van producten

- Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger;
-
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heb je als consument het recht om de zaak te beoordelen en te bekijken zoals je dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken. Zolang je als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag je het product weliswaar bekijken, echter NIET in gebruik nemen door bijvoorbeeld de winterbanden en velgen op elkaar te laten monteren.

Voorbeelden

Een kledingstuk mag men passen, maar niet gaan dragen. Een wasmachine mag men bekijken, etc maar men mag er geen wasjes mee draaien. Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er geen wandeltochten mee houden.

Dit betekent dat je winterbanden of velgen mag uitpakken en bekijken. Er mag echter niets mee worden gedaan dat de 'nieuwstaat' van het product aantast. Intensief gebruik of op elkaar monteren tast de nieuwstaat wel aan en is derhalve niet toegestaan.

Gebruik maken van uw herroepingsrecht

Wil je gebruik maken van je herroepingsrecht dan doe je dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen) of door een verklaring gericht TyreCompany B.V. te sturen binnen de bedenktijd (14 dagen). Wij zullen binnen 30 dagen na ontvangst van het product het volledige aankoopbedrag aan je retourneren.

Product en verpakking zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat

Indien je een product koopt en je bent er niet zeker van dat u het product wilt houden dan raden wij je aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien je namelijk WEL gebruik maakt van uw herroepingsrecht dien je als consument het product en de verpakking zo veel als redelijkerwijs mogelijk is het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.

Klantenservice

Bij TyreCompany B.V. draait alles om tevreden klanten. Mocht je echter toch vragen hebben over het herroepingsrecht dan kunt uw vraag richten aan onze klantenservice.

TyreCompany B.V.
Postbus 171
5430 AD Cuijk

Extra informatie:

RICHTLIJN CONSUMENTENRECHTEN

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [TyreCompany B.V. postbus 171 5430AD Cuijk. Tel: 0485-750783 info@tyrecompany.nl] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Belgie
Denemarken
Duitsland
Engeland
Frankrijk
Nederland
Oostenrijk
Polen
Spanje